Growth Factory, CEO

Pavel Obod

About speaker:
• CEO та експерт з побудови ти розвитку IT-компаній у проекті Growth Factory.

• Засновник IT-компанії Sloboda.

• Інвестор.

Presentation topic:
Трансформація мислення CEO: чому зростати в 10 разів швидше і легше, ніж у 2 рази (UA)

Abstract:
• Переосмислення парадигми та підходів до прийняття рішень.

• Концепція 10-кратного росту.

• Застосування технік і вправ для розвитку гнучкості мислення та культури інновацій.

• Навчання методам стимулювання креативності та ініціативності у команді.

• Введення в теорію обмежень Голдратта.

• Розробка стратегій для подолання бізнес-обмежень.